04/10/2022

Thời điểm tốt để tổ chức lễ khởi công – động thổ cho công trình

Khi tổ chức lễ khởi công công trình bạn sẽ phải quản lý rất nhiều hạng mục công việc. Nhất là việc lựa chọn thời điểm tốt để tổ chức lễ khởi công là cực […]
04/10/2022

Những lưu ý quan trọng cần tránh khi tổ chức lễ khởi công

Tổ chức lễ khởi công thành công sẽ cần phải thực hiện và đảm bảo yêu cầu của nhiều hạng mục. Vì vậy mà việc nắm được những điều cần tránh chính là cách giúp […]