Lễ khởi công – động thổ

Lễ động thổ - khởi công

Lễ động thổ - khởi công

Lễ Khởi công – Động thổ là một nghi thức vô cùng quan trọng trong quan niệm của người Việt. Trước khi tiến hành xây dựng một công trình bất kì, việc tiến hành tổ chức lễ khởi công – Động thổ để mang lại sự may mắn và niềm tin vào sự phát đạt của công trình đang xây dựng.

Lễ khởi công – Động thổ còn rất quan trọng về mặt tâm linh, không chỉ cá nhân mà còn rất nhiều doanh nghiệp đều muốn tổ chức Lễ Khởi Công – Động thổ trước khi xây dựng công trình mới, mang đến nhiều may mắn trong công việc kinh doanh.

Hiện nay các công trình xây dựng ngày càng nhiều cùng với đó nhu cầu tổ chức ngày càng đa dạng. Chính vì thế việc tổ chức Lễ Khởi công –  Động thổ cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.

===========

Thông tin liên hệ:

[M]: 0981-814-070

[E]: duytri@datvietevent.com

[W]: www.datvietevent.com

[F]: www.facebook.com/congtytochucsukiendatvietevent

#Datvietevent #tochucsukien #EventEkip #Eventism