03/08/2022
to chuc team building

Tổ Chức Team Building: Lợi Ích, Cách Tổ Chức Và Các Hình Thức

Tổ chức team building là cách mà các doanh nghiệp rất ưa chuộng để tăng tinh thần đoàn kết của nhân viên. Những chương trình như vậy cũng được tận dụng để quảng bá thương […]
09/07/2022
ke hoach to chuc team building

Mẫu Kế Hoạch Tổ Chức Team Building Chỉn Chu Nhất

Làm thế nào để lập ra kế hoạch tổ chức team building hoàn chỉnh? Đất Việt Event sẽ gợi ý cho bạn các mẫu kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể để đảm bảo […]