17/02/2023

Tổ chức hội nghị khách hàng có phải xin phép? Cần những chứng từ gì?

Tổ chức hội nghị khách hàng nằm trong khuôn khổ hoạt động của nhiều doanh nghiệp, công ty. Việc tổ chức một sự kiện hội nghị khách hàng sẽ đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị […]
16/01/2023
Novotel saigon

Top 10 địa điểm tổ chức hội nghị khách hàng tại TP.HCM

Để tổ chức hội nghị khách hàng thành công thì doanh nghiệp cần lựa chọn được địa điểm tổ chức hội nghị khách hàng thật chỉnh chu, để tạo nên cảm giác trân trọng khách […]
16/01/2023

Kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng chi tiết 2023

Trong quá trình hình thành của một công ty, nhờ có khách hàng mà doanh nghiệp mới có thể có cơ hội để phát triển.Tổ chức hội nghị khách hàng, tri ân khách hàng chính […]