Liên Á – Tổ chức chương trình “Ngày hội gia đình”

Công ty Liên Á đã tổ chức chương trình “Ngày hội gia đình” nhằm giúp cho các ông bố bà mẹ của nhân viên trong công ty mình có thời gian vui chơi, thấu hiểu con mình hơn.