Lễ khai trương Trung tâm CSKH – CSP SamSung Bình Dương

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Đất Việt Event đã phối hợp cùng Công Ty TNHH Điện Tử  An Ninh tổ chức “Lễ khai trương Trung tâm bảo hành CSP Sam Sung” tại Thành phố Bình Dương.