E.Factory tổ chức buổi Lễ Động thổ khu công nghiệp mới

Tháng 6 năm 2018 buổi Lễ Động thổ khu công nghiệp mới của Công ty E.Factory đã được diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự hỗ trợ của Công ty Đất Việt Event tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.