09/03/2019

Cho thuê bộ băng khánh thành

Trong lễ khai trương, khánh thành, bên cạnh các nghi thức như: Múa lân, pháo nổ,… thì cắt băng khánh thành là nghi thức không thể thiếu.