10/02/2023

5 địa điểm tổ chức hội thảo cao cấp và chuyên nghiệp tại Hồ Chí Minh

Tại TPHCM có rất nhiều địa điểm tổ chức hội thảo cao cấp và chuyên nghiệp mang đến cho các công ty, tổ chức nhiều lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên địa điểm nào […]
10/02/2023

5 địa điểm tổ chức hội thảo tiết kiệm chi phí tại Hồ Chí Minh

Tổ chức hội thảo thì việc lựa chọn địa điểm là vô cùng quan trọng. Trong đó những địa điểm tổ chức hội thảo tiết kiệm chi phí tại TPHCM đang được nhiều doanh nghiệp […]