27/04/2023

Lễ khởi công tiếng Anh là gì? Ngày tốt động thổ 2023

Tổ chức lễ khởi công thành công sẽ là bước khởi đầu thuận lợi và mang đến cho doanh nghiệp rất nhiều giá trị. Muốn có một lễ khởi công được tổ chức thành công […]
16/11/2022

(Cập nhật mới nhất) Cách cúng chuẩn vào lễ khởi công – động thổ

Tổ chức lễ khởi công, động thổ dưới góc độ tâm linh là sẽ động đến long mạch, thổ địa. Vì vậy mà việc trang bị cách cúng chuẩn vào lễ khởi công, động thổ […]