02/02/2023

5 hình thức tổ chức hội thảo phổ biến nhất 2023

Tổ chức hội thảo sẽ có nhiều hình thức khác nhau nhằm phù hợp với từng nội dung cụ thể của chương trình. Mỗi hình thức tổ chức hội thảo sẽ lại có những điểm […]