02/02/2023

7 hệ thống đèn sân khấu trong thiết kế sân khấu

Thiết kế sân khấu có nhiều hạng mục mà người tổ chức sự kiện phải tính toán. Trong đó ánh sáng chính là một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết mà bạn […]