12/12/2019

Đất Việt Event tổ chức thành công tour du lịch sự kiện cho đoàn 800 khách tại Thái Lan

Tháng 11/2019, Đất Việt Event tổ chức thành công tour du lịch kết hợp sự kiện cho 800 khách Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Việt Nam (STARCEMT) tại xứ sở Chùa Vàng Thái Lan.