07/11/2022

Văn khấn khai trương công ty mong cầu sự phát đạt trong làm ăn

Khai trương là ngày lễ quan trọng nhất đối với một người kinh doanh. Bất kỳ một ai đang kinh doanh khi bắt đầu năm mới đều thực hiện lễ cúng khai trương. Cầu cho […]