09/12/2022

Tinh tế với tiệc Tea Break cho ngày khai trương sản phẩm mới

Tổ chức ra mắt sản phẩm mới chắc chắn phần tiệc cũng cần được chú trọng. Đặc biệt các doanh nghiệp hiện nay rất ưa chuộng lựa chọn tiệc Tea Break cho ngày khai trương […]