18/11/2022

Thời điểm thích hợp tổ chức lễ khởi công cho công trình

Tổ chức lễ khởi công thì thời điểm tổ chức chính là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nhất là khi thời gian tổ chức còn mang nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh. […]