17/02/2023

Tổ chức hội nghị khách hàng có phải xin phép? Cần những chứng từ gì?

Tổ chức hội nghị khách hàng nằm trong khuôn khổ hoạt động của nhiều doanh nghiệp, công ty. Việc tổ chức một sự kiện hội nghị khách hàng sẽ đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị […]