Nuty Cosmetics – Trekking & Pool Party

=========================
Client: NuTy Cosmetics
Program Name: Trekking – Pool Party
Operation Crew : Dat Viet Event
Time: 08/ 2019
Place: Khu Du Lịch Trượt Thác Hòa Phú Thành – Đà Nẵng
=========================
Dat Viet Event
[M]: 0933 455 133
[E]: duytri@datvietevent.com
[W]: www.datvietevent.com
[F]: www.facebook.com/congtytochucsukiendatvietevent
#Datvietevent #tochucsukien #EventEkip #Eventism
=========================