04/10/2017

Dịch vụ tổ chức Khai trương Công ty

Lễ khai trương, khánh thành là một trong những sự kiện trọng đại đối với một doanh nghiệp, bởi đây là dịp để cá nhân, tổ chức hay....
04/10/2017

Dịch vụ Tổ chức Hội nghị – Hội thảo

Ngày nay, quá trình hội nhập kinh tế và xu hướng phát triển sâu rộng của tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp...